ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Програма за безвъзмездно финансиране на фотоволтаици за физически лица 2022/2023

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 • Кандидатът да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;
 • Кандидатът да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът притежава по – малко от 51 % идеални части от жилището е необходимо писмено съгласие от другия/ите собственик/ци. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той трябва да има и съгласието на етажната собственост;
 • Постоянен адрес на Кандидата трябва да е жилището, с което кандидатства;
 • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населното място на територията на съответната община;
 • На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юредическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • Жилището с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
 • В жилището се ползва неефективен източик на топлинна енергия ( печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
 • В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди кандидатстване;
 • Да са заплатени дължилите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата;
 • Да се представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или документи на доставената и монтирана инсталация, която включва ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри, отговарящи на минималните изисквания;
 • Да се предостави разрешително за строеж само в случаите, когато фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана в многофамилна жилищна сграда.Финансират се два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата:

1.Изграждане на слънчева система за БГВ – максимален размер 1960,83 лв
2.Изграждане на фотоволтаична система до 10
kW – максимален размер 15 000 лв.

Забележка: Може да се кандидатства само по едната мярка независимо колко имота има кандидатът.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!